aftafa

is. Lüləyi və qulpu olan su qabı; lüləyin. Səriyyə tas və aftafanı gətirib mübaşir Məmmədin . . əllərinə su tökdü. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • aftafa-ləyən — is. Aftafa ilə ləyəndən ibarət yuyunma ləvazimatı. Yenə aftafaləyən gəldi, isti su və sabunla əllər və ağızlar yuyulub silindi. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dülüs — I (Gədəbəy) aftafa. – Dülüsə su töküηən, uşax a:ğın yusun II (Əzizbəyov) aravuran …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • lüleyin — (Culfa, İsmayıllı) aftafa …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • aftabə — f. aftafa …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ibriq — ə. 1) aftafa; 2) dar, uzun boğazlı səhəng; kuzə, bardaq; 3) çaydan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ibriqdar — ə. və f. sarayda aftafa ləyən gəzdirən adam …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • aftaba — <fars.> bax aftafa. Görürsən ki, elə hey çay başıaşağı o tərəfdə bu tərəfdə əllərində aftaba və başlarında əmmamə ağalar düzülüb çömbəliblər. C. M.. Usta Ramazan aftabanı götürüb, bağçadan çıxdı. M. Hüs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bürünc — is. 1. Mis, sink, qalay xəlitəsindən ibarət metal. 2. Bürüncdən qayrılmış. Bürünc ləyən. Bürünc məftil. – Bayaq Mirzə Əliməmmədi içəri buraxıb çıxan nökər üstü incə naxışlı bürünc sinidə iki fincan qəhvə gətirdi. Ç.. Plov gəlməmiş xəlfə mətbəxdən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəfgirli — sif. Kəfgiri (2 və 3 cü mənalarda) olan. Kəfgirli saat. Kəfgirli susəpən. – Katibə xala kəfgirli divar saatına, sonra öz qiymətli qol saatına baxdı. S. R.. Qoca . . ağzı kəfgirli aftafa ilə güllərəçiçəklərə, su verirdi. M. Hüs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mis — is. 1. Özlü və döyülə bilən qırmızımtıl metal – kimyəvi element. Mis mədəni. Mis külçəsi. 2. Bu metaldan düzəldilmiş. Mis kasa. Mis məcməyi. Mis nimçə. Mis pul. – Dədəbabadan qalma bir neçə parça mis qab var idi ki, Reyhan xanım onları birər… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.